Erhart, Jiří, Luboš Rusin, a Petr Hána. „Měříme součinitel Tepelné Vodivosti Kovů". Matematika–Fyzika–Informatika 22, no. 5 (říjen 25, 2013): 355–361. Viděno duben 19, 2024. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/89.