1.
Šalom P, Rolínek M. Překlady v kombinatorice. MFI [Internet]. 1. květen 2015 [citován 24. červen 2024];24(3):171–176. Dostupné z: https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/204