1.
Kodejška Čeněk. Náhrada Ruhmkorffova induktoru zdroji vysokého napětí. MFI [Internet]. 28. srpen 2019 [citován 13. duben 2024];28(3):201–206. Dostupné z: https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/459