1.
Spíchal L. Rozklad zlomků na zlomky kmenné pomocí Geogebry a softwaru SAS/STAT. MFI [Internet]. 28. srpen 2019 [citován 14. duben 2024];28(3):215–228. Dostupné z: https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/461