1.
Riemel T, Švrček J. Polynomicko-exponenciální diofantovské rovnice. MFI [Internet]. 29. leden 2020 [citován 24. červen 2024];29(1):1–6. Dostupné z: https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/479