1.
Riemel T. O exponenciálních diofantovských rovnicích. MFI [Internet]. 31. květen 2021 [citován 21. květen 2024];30(2):81–90. Dostupné z: https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/533