1.
Kos J, Křížová M. Napětí naprázdno fotovoltaického článku v závislosti na intenzitě ozáření. MFI [Internet]. 1. březen 2023 [citován 2. červen 2023];32(1):38–47. Dostupné z: https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/706