1.
Erhart J, Rusin L, Hána P. Měříme součinitel tepelné vodivosti kovů. MFI [Internet]. 25. říjen 2013 [citován 14. duben 2024];22(5):355–361. Dostupné z: https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/89