Matematika–Fyzika–Informatika https://mfi.upol.cz/index.php/mfi <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> cs-CZ <p>Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:</p><ul><li>Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution licencí</a>, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.</li></ul><center><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/cz/88x31.png" alt="Licence Creative Commons" /></a><br />Obsah časopisu podléhá licenci <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license">Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko</a></center> jaroslav.svrcek@upol.cz (Jaroslav Švrček) lukas.richterek@upol.cz (Lukáš Richterek) Thu, 31 Aug 2023 16:20:43 +0000 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 O jedné diofantovské rovnici https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/747 <p>Hlavním cílem příspěvku je prezentace Gaussových celých čísel při řešení kvadratické diofantovské rovnice $x^2+y^2=n$. Článek je vhodný především pro učitele, kteří se věnují péči o matematicky talentované žáky, žákům samotným a dalším zájemcům o tuto problematiku. Od čtenáře se přitom očekávají základní znalosti z oblasti komplexních čísel.</p> Tomáš Riemel Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/747 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 Tři speciální body ležící na jedné přímce V https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/748 <p>V tomto článku jde o páté pokračování tématiky o zajímavých trojicích bodů, které leží na téže přímce. K důkazům o kolinearitě takových bodů jsou zde využita geometrická zobrazení.</p> Jaroslav Zhouf Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/748 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 Počítáme bez kalkulačky https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/749 <p>V příspěvku jsou odvozeny postupy pro rychlý a snadný výpočet druhých mocnin přirozených čísel, která končí číslicí 5, a druhých mocnin dvojmístných čísel začínajících číslicí 5. Oba postupy jsou doplněny řadou aplikací.</p> Jaroslav Švrček Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/749 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 Zajímavé matematické úlohy https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/750 <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> Editor MFI Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/750 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 Geometrická zobrazení v rovině a jejich aplikace ve vektorové grafice https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/752 <p>V tomto článku postupně ukazujeme aplikace běžné středoškolské matematiky ve webové grafice. Aktuální středoškolské kurikulum však není vzdělávání na středních školách v oblasti matematiky dostatečně zaměřeno na matice, které jsou v informatice klíčovým prvkem. Pokud by žáci zvládli matice, umožnilo by jim to snadněji pracovat s grafickými prvky v SVG formátu. Kromě webové grafiky se matice využívají třeba i v teorii grafů, nebo elektrotechnice.</p> <p>Žáci všeobecných gymnázií jsou s maticemi seznamováni okrajově ve vyšších ročnících ve volitelných předmětech. Na jejich aplikace, ať už ve webové grafice, nebo teorii grafů již pak nezbývá čas. Domnívám se však, že na odborných školách, zaměřených na informační technologie či elektrotechniku by žáci měli být s maticemi seznámeni již na počátku studia. Navazující odborné předměty pak na těchto znalostech mohou dále stavět.</p> Jakub Mazuch Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/752 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 Rozsvícené lampy (Úlohy z MO kategorie P, 46. část) https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/753 <p>Pro dnešní pokračování dlouhodobého seriálu věnovaného vybraným problémům z Matematické olympiády kategorie P (programování) jsme zvolili jednu starší praktickou soutěžní úlohu. Jedná se o úlohu z celostátního kola 45. ročníku MO (školní rok 1995/96), tedy ze soutěže konané před téměř třiceti lety. Vyjdeme z původního zadání úlohy, v němž jsme pro potřeby tohoto článku pouze zjednodušili tvar vstupních a výstupních dat.</p> Pavel Töpfer Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/753 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 Další informatické hádanky https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/754 <p>Hádanky jsou již dlouho součástí matematiky i informatiky. Některé z nich se již stali součástí folkloru dané oblasti, jiné se objevují při pracovních pohovorech (například v Google) či v odborných magazínech. Řešení hádanek je příjemnou zábavou, při které lze dobře procvičit myšlení, u hádanek informatických myšlení algoritmické. V článku přinášíme několik zajímavých příkladů. Článek je pokračováním informatických hádanek publikovaných v předchozích dílech časopisu Matematika–Fyzika–Informatika.</p> Petr Osička, Petr Krajča Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/754 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 Recenze druhého opraveného českého vydání knihy Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek markýze Guillaume F. A. de L’Hospitala https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/755 Zdeněk Půlpán Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/755 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 Výběr příspěvků publikovaných v časopise MATEMATIKA – FYZIKA – INFORMATIKA 1994-2007 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/758 Oldřich Lepil Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/758 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 K životnímu jubileu Oldřicha Lepila https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/746 Editor MFI Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/746 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 Jack St. Clair Kilby (ke stému výročí narození) https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/751 <p>Počátkem listopadu tohoto roku by se Jack Kilby dožil sta let. Ve dvacátém století tento americký inženýr významně přispěl k realizaci prvního integrovaného obvodu. I svými dalšími vynálezy ukázal, jak aplikovaná fyzika dokáže proměnit svět. V roce 2000, ve svých sedmasedmdesáti letech, byl za svůj přínos oceněn spolu s dalšími dvěma laureáty Nobelovou cenou za fyziku.</p> Jitka Hošková Prokšová Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/751 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 64. ročník Mezinárodní matematické olympiády https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/756 Pavel Calábek Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/756 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000 Seminář Matematika a fyzika ve škole v roce 2023 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/757 Lukáš Richterek Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/757 Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 +0000