P. Pavlíková – F. Procházka: Matematika pro SŠ – Diferenciální a integrální počet

2021-09-23
Obálka

Učebnice je určena pro střední školy, obsahuje kapitoly Funkce – opakování, Spojitost funkce, Limita funkce, Derivace funkce, Průběh funkce, Primitivní funkce, Určitý integrál, Výsledky úloh a cvičení. Učebnice má jasnou a dobře propracovanou logickou stavbu zvýrazněnou přehledným členěním a barvou. Obsahuje krátké exkurze do historie a do jiných předmětů (fyziky, chemie atd.), ukázky aplikací probírané látky i v nematematických oborech. Na základě znalostí a zkušeností žáků z předcházejících ročníků jsou budovány nové pojmy pomocí motivujících příkladů. Učebnice je v souladu s matematickou a jazykovou terminologií, je doplněna bohatým obrazovým materiálem, dostatkem úloh k samostatné práci. Vyšla v tištěné i v elektronické podobě. Rozsah 216 stran.

 Cena tištěné publikace je 220,- Kč, elektronické publikace 142,- Kč (dostupná na www.prometheus-eknihy.cz)

Další podrobnosti o publikaci naleznete na stránkách nakladatelství Prometheus prometheus-nakl.cz.