Využití animací letu kosmických sond ve výuce fyziky

Autoři

  • Tomáš Franc Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Článek je zaměřen na animace letů vesmírných sond, které mohou být zajímavým oživením výuky fyziky. V článku je rovněž stručně představen portál Wolfram Demonstrations Project, na kterém byly animace publikovány a který obsahuje velké množství (nejen) fyzikálních animací.  Pro animace byly vybrány kosmické sondy, které během letu využívaly gravitační manévr. Tyto mise jsou totiž zajímavé tím, že sonda musí prolétat okolo planet, které vždy výrazně ovlivní následný let. Výzkum znalostí žáků středních škol zaměřený na tuto problematiku ukázal velké nedostatky v představách žáků o letech vesmírných sond. Vytvořené animace mohou tyto nedostatky velmi snadno odstranit již pouhým pohledem na trajektorie sond.

Stahování

Publikováno

2015-01-04

Jak citovat

Franc, T. (2015). Využití animací letu kosmických sond ve výuce fyziky. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(1), 65–71. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/184

Číslo

Sekce

Informatika