Principy vyhledávání informací v prostředí internetu

Autoři

  • Libor Měsíček Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
  • Pavel Petrus Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Abstrakt

Článek se zabývá základními principy a postupy fungování internetových vyhledávačů. Čtenář se seznámí s efektivním vyhledáváním informací pomocí dvou vybraných vyhledávačů Google.com a Seznam.cz. V závěru jsou popsány úlohy pro vlastní vyzkoušení s výsledky.

Stahování

Publikováno

2016-11-01

Jak citovat

Měsíček, L., & Petrus, P. (2016). Principy vyhledávání informací v prostředí internetu. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(5), 384–393. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/300

Číslo

Sekce

Informatika