Kontroverzní popularita simulační hypotézy

Autoři

  • Martin Tomáš Nové Technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita, Plzeň

Abstrakt

Článek diskutuje simulační hypotézu založenou na Bostromově argumentaci. Hlavní myšlenky simulační hypotézy jsou podrobeny kritické analýze z hlediska jejich fyzikálních důsledků. Podrobně jsou rozebrány především možnosti vysvětlení konečné rychlosti světla ve vakuu, koncept nelokálnosti v kvantové mechanice a EPR paradox. Nedostatky simulační hypotézy jsou zdůrazněny a nekonzistentnost hypotézy vede k jejímu odmítnutí.

Stahování

Publikováno

2018-05-03

Jak citovat

Tomáš, M. (2018). Kontroverzní popularita simulační hypotézy. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(3), 231–237. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/407

Číslo

Sekce

Informatika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)