Počítačové simulace a modelování ve výuce fyziky v programu Algodoo

Autoři

  • Michal Černý Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Abstrakt

Jednou z možností, jak podpořit výuku fyziky, je využití počítačových simulací. Článek představuje Algodoo, simulační nástroj pro demonstraci mechanických a optických jevů na základní, střední i vysoké škole. Hlavní důraz je kladen na reálný popis fyzikálních vlastností jednotlivých prvků a objevování toho, jak mechanismus funguje. Příspěvek pojednává o možnostech simulačního nástroje a představuje ho na případových studiích pohybu kyvadla a Newtonovy kolébky.

Stahování

Publikováno

2013-05-04

Jak citovat

Černý, M. (2013). Počítačové simulace a modelování ve výuce fyziky v programu Algodoo. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(3), 216–223. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/47

Číslo

Sekce

Informatika