Fyzikální klasifikace pohybu Ozobotem

Autoři

  • Pavla Wegenkittlová Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
  • Vladimír Vochozka Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Abstrakt

V příspěvku je popsán průběh a výsledky akčního výzkumu navržené výukové činnosti. Aktivita je navržena v souladu s~učivem pro základní vzdělávání „pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb přímočarý a křivočarý“ i s učivem středoškolského vzdělávání „kinematika pohybu – vztažná soustava; poloha a změna polohy tělesa, jeho rychlost a zrychlení“. Cílem navržených úloh je prohloubit znalosti popisu a klasifikace pohybu prostřednictvím programovatelné pomůcky Ozobot.

Stahování

Publikováno

2021-08-31

Jak citovat

Wegenkittlová, P., & Vochozka, V. (2021). Fyzikální klasifikace pohybu Ozobotem. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(3), 206–219. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/554

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)