Stroje I

Autoři

  • Jan Laštovička Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

V tomto seriálu se podíváme na základy kombinátorového kalkulu. Jedná se o velmi jednoduchý model výpočtu postavený na několika základních funkcí, které se nazývají kombinátory. Poutavost kalkulu spočívá v tom, že libovolný výpočet, který jsme schopni provést na počítači, můžeme vyjádřit vhodnou aplikací kombinátorů. Základní rysy kombinátorového kalkulu si představíme na jednoduché deskové hře.

Stahování

Publikováno

2022-06-01

Jak citovat

Laštovička, J. (2022). Stroje I. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(2), 142–146. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/614

Číslo

Sekce

Informatika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)