XX. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

2022-04-05

Seminář se bude konat v aule Gymnázia Velké Meziříčí. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí. Je možno též využít kapacitu místních hotelů. Předběžné finanční náklady: vložné 450 Kč, ubytování v DM 300 Kč za noc.

Pro účastníky bude vydána předseminární brožura (v elektronické i v papírové formě) s podrobným programem. Přihlásit se mohou zájemci na níže uvedené webové stránce semináře, na které získají též aktuální informace. Doufejme, že v současné náročné době se nám podaří se sejít a zabývat se tematikou, která nás zajímá a sbližuje.

Seminární adresa:
RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
Gymnázium Velké Meziříčí
Sokolovská 235/27
594 01 Velké Meziříčí
trojanek@gvm.cz
www.gvm.cz/cs/o-studiu/seminare