Veletrh nápadů učitelů fyziky 27

2022-04-12
Veletrh nápadů učitelů fyziky

Veletrh nápadů učitelů fyziky (VNUF) je každoroční přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit. V roce 2022 proběhne ve dnech 26.–28. 8. 2022 na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Více informací a registrace na stránkách VNUF27: https://vnuf.upol.cz.