Nevratné procesy pro žáky základních škol

Autoři

  • Libuše Švecová Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
  • Erika Mechlová Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

Abstrakt

Článek se zabývá zavedením pojmu nevratný děj do fyziky základního vzdělávání, tj. na základní škole nebo v nižších ročnících gymnázia po probrání tématu Tepelné jevy. Hlavní část článku tvoří podrobný scénář vyučovací hodiny, který byl ověřen během pedagogického experimentu na základních školách. V článku jsou uvedeny příklady nevratných dějů ze života žáků základních škol.

Stahování

Publikováno

2014-03-03

Jak citovat

Švecová, L., & Mechlová, E. (2014). Nevratné procesy pro žáky základních škol. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(2), 124–129. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/124

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)