O tvorivom hľadaní hmotnosti (ne)obyčajnej plastovej guľôčky

Autoři

  • Lukáš Bartošovič Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
  • Klára Velmovská Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

Abstrakt

Jedným zo základných meraní, ktoré realizujú žiaci na hodinách fyziky je určovanie hmotnosti telies. S vážením rôznych predmetov sa žiaci stretnú aj mimo školy. Preto sa môžeme stretnúť s názorom, že meranie hmotnosti je všedné až nudné. Na príklade tvorivého riešenia problémovej úlohy predstavíme netradičnú metódu zisťovania hmotnosti drobných predmetov – plastových guľôčok používaných v hračkárskych pištoliach. Využijúc vzťahy modelujúce šikmý vrh opíšeme tri z niekoľkých možných spôsobov určovania hmotnosti bez použitia váh (a s využitím pištole-hračky). V článku sa tiež pozrieme na súvislosti medzi žiackou experimentálnou činnosťou a rozvíjaním tvorivosti.

Stahování

Publikováno

2015-09-01

Jak citovat

Bartošovič, L., & Velmovská, K. (2015). O tvorivom hľadaní hmotnosti (ne)obyčajnej plastovej guľôčky. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(4), 293–302. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/224

Číslo

Sekce

Fyzika