Konstrukce elipsy

Autoři

  • Marie Chodorová Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Lenka Juklová Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek je věnovaný konstrukci elipsy ze zadaných prvků. V první konstrukci je užito afinity mezi kružnicí a elipsou. Úloha je vyřešena na kružnici a afinitou je převedena zpět na elipsu. Druhá konstrukce elipsy ze stejně zadaných prvků je provedena pomocí prostorové konstrukce řezu na válci, kdy hledanou elipsu sestrojíme jako pravoúhlý průmět řezu jisté rotační válcové plochy.

Stahování

Publikováno

2016-01-03

Jak citovat

Chodorová, M., & Juklová, L. (2016). Konstrukce elipsy. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(1), 25–28. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/244

Číslo

Sekce

Matematika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2