Úvod do nanotechnologií

Autoři

  • Lucie Kolářová Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Zuzana Tkáčová Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU, Bratislava

Abstrakt

Článek nabízí učitelům seznámení se základními koncepty nanotechnologií týkající se velikosti objektů a změny velikosti a poměr povrchové plochy k objemu. Na závěr jsou uvedeny i vhodné aktivity pro žáky, které pomůžou žákům s osvojením těchto základních konceptů.

Stahování

Publikováno

2016-02-28

Jak citovat

Kolářová, L., & Tkáčová, Z. (2016). Úvod do nanotechnologií. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(2), 116–124. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/259

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)