Projektové vyučování v informatice

Autoři

  • Zuzana Tkáčová Pedagogická fakulta UKF, Nitra a Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Abstrakt

Žákovské projekty tvoří stabilní součást vyučování informatiky, často jsou to však různé podoby žákovských referátů, grafických či multimediálních prací, které se však mylně zaměňují s projektovým vyučováním. Projektová výuka má svá specifika, na která by měl učitel myslet už při jejím plánování a přizpůsobit jim všechny učební činnosti žáků na vyučování. V článku si představíme základní charakteristiky a prvky projektového vyučování a ukážeme si jejich implementaci v praxi na příkladu projektového vyučování věnovaného programování mobilních aplikací pro práci se zvuky.

Stahování

Publikováno

2018-05-03

Jak citovat

Tkáčová, Z. (2018). Projektové vyučování v informatice. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(3), 223–230. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/406

Číslo

Sekce

Informatika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)