Matematické modelovanie na počítači vo vyučovaní fyziky

Autoři

  • Veronika Timková Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
  • Zuzana Ješková Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
  • Jan Válek Pedagogická fakulta MU, Brno

Abstrakt

S rozvojom digitálnych technológií ainovatívnych vyučovacích metód sa v prírodovednom vzdelávaní uplatňujú prostriedky počítačom podporovaných laboratórií, ktoré môžu významne pomôcť v oblasti aktívneho prírodovedného bádania. Okrem nesporného kľúčového významu experimentovania je dôležitou súčasťou vyučovania fyziky aj tvorba teoretických modelov javov a objektov. Dôležitou súčasťou implementácie matematického modelovania do školskej praxe je pripravenosť učiteľov používať túto metódu. Príspevok analyzuje skúsenosti a zručnosti učiteľov prírodných vied používať metódu matematického modelovania fyzikálnych javov na počítači v prírodovednom vzdelávaní na Slovensku a v Čechách.

Stahování

Publikováno

2016-11-01

Jak citovat

Timková, V., Ješková, Z., & Válek, J. (2016). Matematické modelovanie na počítači vo vyučovaní fyziky. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(5), 362–375. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/298

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)