VPython/GlowScript Trinket ve výuce fyziky

Autoři

  • Jan Válek Pedagogická fakulta MU, Brno

Abstrakt

V současné době, se klade velký důraz na vizualizaci všech abstraktních pojmů, jak ve vzdělávání, tak i v běžném životě. Tento fakt je učitelům fyziky dávno znám. Někteří učitelé svým žákům a studentům svoje vlastní vizualizace nabízí/vytváří. Podobnou službu nabízí vizualizační programy od specializovaných vzdělávacích firem. Cílem tohoto příspěvku je představit jedno takové prostředí, ve kterém mohou, jak učitelé, tak i žáci, zdarma a na různých platformách vytvářet fyzikální vizualizace.

Stahování

Publikováno

2020-01-29

Jak citovat

Válek, J. (2020). VPython/GlowScript Trinket ve výuce fyziky. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(1), 44–53. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/485

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)