Přepracované vydání učebnice Molekulová fyzika a termika pro gymnázia

Autoři

  • Emanuel Svoboda Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Poznatky z molekulové fyziky a termiky jsou v šestém přepracovaném vydání rozděleny do dvou částí. Učivo fyziky odpovídající požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia tvoří učebnici. CD vložené do učebnice obsahuje rozšiřující učivo s 15 náměty, osm teoretických a sedm laboratorních cvičení, historické poznámky, slovníček vybraných fyzikálních pojmů, 11 videozáznamů reálných pokusů a také odkazy na vhodné webové stránky.

Stahování

Publikováno

2017-01-01

Jak citovat

Svoboda, E. (2017). Přepracované vydání učebnice Molekulová fyzika a termika pro gymnázia. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(1), 28–35. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/309

Číslo

Sekce

Fyzika