Nové definice základních jednotek SI

Autoři

  • Emanuel Svoboda Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Praha

Abstrakt

Článek informuje o změně definic základních jednotek soustavy SI. Změna vstoupila v platnost 20. května 2019 na základě rozhodnutí 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry (CGPM).  Byly předefinovány jednotky kilogram, ampér, kelvin a mol a upraveny definice jednotek sekunda, metr a kandela. Zásadní změna soustavy SI spočívá v tom, že základní jednotky jsou zavedeny pomocí sedmi základních veličin: frekvence záření, které vzniká při přechodu atomu cesia-133 mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu ΔνC, rychlosti světla ve vakuu c, Planckovy konstanty h, elementárního náboje e, Boltzmannovy konstanty k, Avogadrovy konstanty NA a světelné účinnosti Kcd monochromatického záření frekvence 540 THz. Nové definice základních jednotek jsou uvedeny v tabulce. Závěr článku uvádí možnosti, jak začlenit tyto změny do výuky středoškolské fyziky.

Stahování

Publikováno

2019-08-28

Jak citovat

Svoboda, E. (2019). Nové definice základních jednotek SI. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(3), 190–201. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/458

Číslo

Sekce

Fyzika