Jednoduchý průmyslový manipulátor

Autoři

  • Petr Adámek Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
  • Vít Barabáš Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Abstrakt

Příspěvek předkládá technické řešení jednoduchého průmyslového manipulátoru. Zařízení, které pokrývá prakticky orientovanou výuku informatiky, robotiky, automatizace při změně uspořádání experimentu i fyziky, respektive mechaniky, elektroniky i mechatroniky. To závisí na možné zvolené aplikaci. Zařízení je též velmi jednoduché, materiálově nenáročné a nenáročné z hlediska výroby, že je možné jej realizovat přímo ve výuce. Jako konstrukční součásti částečně využívá použitých komponent a součástí dostupných ve školách. Zařízení může univerzálně pokrývat elementární odbornou praktickou výuku ve výše uvedených oborech a je vhodné i pro konstruktivistický model výuky, respektive pro badatelsky orientovanou výuku na nižších stupních škol.

Stahování

Publikováno

2017-01-01

Jak citovat

Adámek, P., & Barabáš, V. (2017). Jednoduchý průmyslový manipulátor. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(1), 35–43. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/310

Číslo

Sekce

Fyzika