Wolfram|Alpha ve finanční matematice s aplikací geometrických posloupností

Autoři

  • Dana Říhová Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita, Brno
  • Lenka Viskotová Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita, Brno

Abstrakt

Článek se zabývá použitím volně přístupné služby Wolfram|Alpha a geometrickými posloupnostmi ve finanční matematice. Vybrané úlohy z oblasti financí (složené úročení, dlouhodobé spoření a splácení úvěru) jsou popsány rekurentními vzorci a pomocí vlastností geometrické posloupnosti, a taktéž nástroje Wolfram|Alpha, jsou odvozeny předpisy pro výpočet n-tého členu příslušné posloupnosti. Získané výsledky jsou demonstrovány na příkladech doplněných o výpočty prostřednictvím Wolfram|Alpha. Pro jmenovaná finanční témata jsou rovněž ukázány další možnosti tohoto výpočetního nástroje.

Stahování

Publikováno

2017-01-01

Jak citovat

Říhová, D., & Viskotová, L. (2017). Wolfram|Alpha ve finanční matematice s aplikací geometrických posloupností. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(1), 52–64. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/313

Číslo

Sekce

Informatika