Newtonova a Maclaurinovy nerovnosti

Autoři

  • Pavel Calábek Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek se zabývá důkazy Newtonovy a Maclaurinových nerovností rozšiřujících soubor nerovností, které se používají při řešení středoškolských soutěžních úloh. V důkazech je použit aparát, se kterým se středoškolští studenti seznamují v kurzu diferenciálního počtu. Dále je ukázáno využití toho aparátu při řešení dalších algebraických úloh.

Stahování

Publikováno

2017-09-04

Jak citovat

Calábek, P. (2017). Newtonova a Maclaurinovy nerovnosti. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(4), 252–260. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/349

Číslo

Sekce

Matematika