Měříme teplotu vody. Jednoduché. Nebo ne?

Autoři

  • Petr Kácovský Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Příspěvek popisuje tři jednoduché experimenty využívající kontaktní měření teploty termistorovými teploměry. Studované děje jsou spojeny s ohřevem či chladnutím vody a lze je zařadit do běžné středoškolské výuky v souvislosti s konceptem (měrné) tepelné kapacity, při zmínce o Newtonovu zákonu ochlazování, proudění v kapalinách či během výkladu o změně hustoty vody s teplotou. Cílem článku je upozornit na to, že i jednoduchá měření mohou být zdrojem někdy i neočekávaných výsledků a jejich interpretace vyžaduje hlubší a komplexnější fyzikální vhled.

Stahování

Publikováno

2017-10-29

Jak citovat

Kácovský, P. (2017). Měříme teplotu vody. Jednoduché. Nebo ne?. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(5), 361–368. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/369

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)