Matematika hrou

Autoři

  • Ivan Chajda Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

V článku je ukázán jednoduchý nástroj, založený na proužku papíru, pomocí něhož lze počítat některé příklady ze školské matematiky pomocí grafických pravidel. Jako příklad je uvedeno dělení přirozených čísel nebo mnohočlenů, dále pak transformace číselného zápisu z dekadické soustavy do číselné soustavy s jiným základem. Tento nástroj vymyslel James Tauton a rozšířenou verzi lze stáhnout z webovské stránky.

Stahování

Publikováno

2018-01-02

Jak citovat

Chajda, I. (2018). Matematika hrou. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(1), 9–12. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/378

Číslo

Sekce

Matematika