Nedostatek aprobovaných učitelů fyziky na západě Čech: bude hůř

Autoři

  • Marie Mollerová Fakulta pedagogická ZČU, Plzeň
  • Jiří Kohout Fakulta pedagogická ZČU, Plzeň
  • Lukáš Feřt Fakulta pedagogická ZČU, Plzeň
  • Pavel Masopust Fakulta pedagogická ZČU, Plzeň

Abstrakt

Ačkoliv nedostatek aprobovaných učitelů fyziky uváděný mnoha zdroji má zásadní význam pro experty v oblasti vzdělávání, ředitele škol i fakulty připravující učitele, nebyla dosud v České republice provedena žádná studie kvantifikující tento problém. Naším cílem proto bylo zmapovat míru aprobovanosti učitelů fyziky v západních Čechách včetně dopadů do oblasti kvality výuky. Výsledky založené na rozhovorech se 179 řediteli škol, dotaznících vyplněných 107 studenty a detailní analýze školních vzdělávacích programů potvrdily významný nedostatek učitelů fyziky především ve venkovských oblastech a zároveň prokázaly negativní důsledky neaprobované výuky fyziky v mnoha oblastech včetně oblíbenosti předmětu u žáků. Věková struktura učitelů a nedostatek nových absolventů přitom ukazují, že se situace bude dále zhoršovat.

Stahování

Publikováno

2018-01-02

Jak citovat

Mollerová, M., Kohout, J., Feřt, L., & Masopust, P. (2018). Nedostatek aprobovaných učitelů fyziky na západě Čech: bude hůř. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(1), 46–54. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/383

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)