Jedno méně obvyklé užití programu GeoGebra

Autoři

  • Jan Frank Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
  • Václav Vrbík Fakulta pedagogická ZČU v Plzni

Abstrakt

Program dynamické geometrie GeoGebra představuje ideální možnost využití kognitivních technologií v hodinách matematiky na základních a středních školách. V současné době bývá tento program zpravidla využíván při výuce rovinné geometrie, jeho možnosti však přesahují nad rámec matematiky a dnes již nalezneme na oficiálních stránkách programu rozsáhlou sbírku materiálů obsahující propracované modely od uživatelů aplikovatelné do dalších vyučovaných předmětu. Článek uvádí jedno méně tradiční využití programu GeoGebra při řešení komplexní problémové úlohy a badatelském přístupu k vyučování.

Stahování

Publikováno

2018-09-04

Jak citovat

Frank, J., & Vrbík, V. (2018). Jedno méně obvyklé užití programu GeoGebra. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(4), 300–305. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/418

Číslo

Sekce

Informatika