Vypuštění podmínky – užitečná heuristická strategie

Autoři

  • Petr Eisenmann Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
  • Jiří Břehovský Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Abstrakt

Článek popisuje heuristickou strategii Vypuštění podmínky a ilustruje ji sedmi úlohami ze školské matematiky, které jsou efektivně řešeny pomocí této strategie.

Stahování

Publikováno

2013-05-04

Jak citovat

Eisenmann, P., & Břehovský, J. (2013). Vypuštění podmínky – užitečná heuristická strategie. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(3), 183–191. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/42

Číslo

Sekce

Matematika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)