Detektory elementárních částic a záření

Autoři

  • Marek Balážovič Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen a Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Abstrakt

Částicová fyzika představuje progresivní oblast současné fyziky. Je aktuální problematikou, která vstupuje dynamicky i do vyučovacího procesu našich škol. Elementární částice nelze běžně pozorovat okem, a proto ve školách učitelé používají spíše teoretické metody. Jen zřídka se ve výuce uplatňují badatelské metody. Článek informuje o způsobu využití badatelského a experimentálního přístupu právě v oblasti výuky o mikrosvětě. Klíčový prostředek, který uvádíme ve spojení s realizací uvedených metod, je mlžná komora. Mlžná komora pracuje na jednoduchém principu zobrazování trajektorie nabitých částic ionizujícího záření, které podél trajektorie způsobují kondenzaci podchlazených par. Článek podrobněji analyzuje princip vizualizace částic mlžnou komorou. Je také uveden návod, jak zhotovit nejlevnější a nejjednodušší mlžnou komoru z běžně dostupných pomůcek. Popsáno je několik aktivit pro žáky s náměty pro další diskuse.

Stahování

Publikováno

2013-05-04

Jak citovat

Balážovič, M. (2013). Detektory elementárních částic a záření. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(3), 210–215. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/46

Číslo

Sekce

Fyzika