Polynomicko-exponenciální diofantovské rovnice

Autoři

  • Tomáš Riemel Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Jaroslav Švrček Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Hlavním cílem příspěvku  je prezentace metody faktorizace při řešení diofantovských rovnic uvedeného typu. Článek je určen především těm učitelům matematiky, kteří pracují s matematicky nadanými žáky na středních školách.

Stahování

Publikováno

2020-01-29

Jak citovat

Riemel, T., & Švrček, J. (2020). Polynomicko-exponenciální diofantovské rovnice. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(1), 1–6. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/479

Číslo

Sekce

Matematika