O mincích a invariantech

Autoři

  • Luděk Spíchal Ústav matematiky a statistiky, MU, Brno

Abstrakt

Článek zmiňuje jednu zajímavou úlohu s mincemi, k jejímuž řešení využívá pojem invariantu. K řešení samotného problému dostačují základní znalosti nekonečných řad, úlohu je tedy možné zařadit na středoškolské úrovni. Internetový zdroj, ze kterého úloha pochází, nabízí další zajímavé a poměrně různorodé problémy a náměty.

Stahování

Publikováno

2020-11-29

Jak citovat

Spíchal, L. (2020). O mincích a invariantech. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(4), 245–255. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/513

Číslo

Sekce

Matematika