Optimalizační problémy a aproximační algoritmy

Autoři

  • Petr Osička Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Při řešení optimalizačního problému máme nalézt objekt s nejlepší cenou. Pro některé problémy to umíme udělat efektivním algoritmem, u jiných se musíme spokojit s řešením přibližným. V článku na příkladech vysvětlíme obě tyto možnosti.

Stahování

Publikováno

2020-11-29

Jak citovat

Osička, P. (2020). Optimalizační problémy a aproximační algoritmy. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(4), 303–315. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/518

Číslo

Sekce

Informatika