Skupinové testování

Autoři

  • Antonín Jančařík Pedagogická fakulta UK, Praha
  • Tomáš Kepka Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Během pandemie covid-19 byla často diskutována kapacita testovacích zařízení a možnosti, jak ji navýšit. Jednou z metod, který byla v praxi skutečně realizována, bylo i poolovaní. Jedná se o metodu, kdy je smícháno a současně testováno více vzorků. V praxi bylo poolovaní použito tak, že test probíhal ve dvou krocích. V prvním kroku byly testovány malé skupiny vzorků (dle doporučení MZČR o velikosti 6–10 vzorků). Pokud některá skupina byla pozitivní, byl ve druhém kroku testován každý vzorek dané skupiny samostatně. V tomto článku představíme metody skupinového testování (Combinatorial group testing), které stojí na pomezí mezi matematikou a informatikou a které umožňují přímo v prvním kroku testu detekovat konkrétní infikované vzorky. Prezentované algoritmy jsou dostupné žákům středních škol a využívají především vlastnosti zápisu čísla v soustavě o jiném základu.

Stahování

Publikováno

2022-06-01

Jak citovat

Jančařík, A., & Kepka, T. (2022). Skupinové testování. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(2), 147–153. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/615

Číslo

Sekce

Informatika