Fyzikální úlohy Evropské experimentální olympiády EOES

Autoři

  • Jan Kříž Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Filip Studnička Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Leontýna Šlégrová Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Jan Šlégr Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

European Olympiad od Experimental Science (EOES) je mezinárodní přírodovědná soutěž, které se každý rok účastní přibližně dvacítka zemí [1]. V letošním roce soutěž proběhla v České republice, kdy ve dvou dnech týmy složené z mladých biologů, chemiků a fyziků řešily experimentální úlohy. V tomto článku přinášíme popis fyzikální části úloh, který může sloužit jako inspirace pro laboratorní práce na střední škole. Jedná se o měření viskozity, součinitele smykového tření, povrchového napětí a tloušťky lidského vlasu pomocí difrakce.

Stahování

Publikováno

2022-12-01

Jak citovat

Kříž, J., Studnička, F., Šlégrová, L., & Šlégr, J. (2022). Fyzikální úlohy Evropské experimentální olympiády EOES. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(4), 289–296. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/677

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>