Moderní detektory ionizujícího záření a jejich využití ve výuce

Autoři

  • Leontýna Břízová Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Michaela Křížová Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Jan Šlégr Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

V článku je popsána aplikace moderních polovodičových detektorů gama a beta záření, které mohou ve školním prostředí nahradit demonstrační pomůcky s Geiger-Müllerovými trubicemi. Na rozdíl od nich nepotřebují vysoké napětí k napájení, ani tvarovací obvody na výstupu, protože použitá elektronika poskytuje na výstupu TTL impulsy, které lze snadno zpracovávat.

Stahování

Publikováno

2017-02-28

Jak citovat

Břízová, L., Křížová, M., & Šlégr, J. (2017). Moderní detektory ionizujícího záření a jejich využití ve výuce. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(2), 126–128. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/328

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>