Barometrická formule na několik způsobů

Autoři

  • František Laufek Česká geologická služba, Praha

Abstrakt

Měření atmosférického tlaku v závislosti na nadmořské výšce je vhodné fyzikální téma do mimoškolní výuky nebo do volnočasových aktivit žáků. Téma také vhodně propojuje fyziku a geografii. Na základě měření tlaku lze následně provádět fyzikální výpočty, jako je např. výpočet průměrné hustoty vzduchu a gradient tlaku. Námětem tohoto příspěvku je odvození závislosti atmosférického tlaku na nadmořské výšce, barometrické formule, pro tři základní modely atmosféry: homogenní, izotermickou a adiabatickou. Rozhodujícím faktorem pro odvození barometrické formule je tak závislost hustoty vzduchu na tlaku, resp. teplotě, tedy stavová rovnice vzduchu. Získané barometrické formule jsou aplikovány na data získaná měřením poklesu atmosférického tlaku s nadmořskou výškou v terénu, a to na dvou trasách (Ostrov nad Ohří – Klínovec, Alykanas – Liva, Zakynthos, Řecko). Převýšení na těchto trasách je 856 m a 687 m. Naměřená data ukazují, že pro malé výškové rozdíly lze pokles atmosférického tlaku s nadmořskou výškou aproximovat lineární funkcí. Převýšení dosažené u obou cest nestačí pro ukázku exponenciálního poklesu tlaku s rostoucí nadmořskou výškou, který platí pro izotermický a adiabatický model atmosféry.

Stahování

Publikováno

2023-11-30

Jak citovat

Laufek, F. (2023). Barometrická formule na několik způsobů. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(4), 268–279. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/772

Číslo

Sekce

Fyzika