Několik reálných i virtuálních experimentů

Autoři

  • Ivo Volf Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Pavel Kabrhel Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Fyzikální věda ve své klasické fázi vycházela z pozorování, popisovala tělesa, jevy a děje, hledala příčinné souvislosti a zobecňovala získané informace. Od doby Galileo Galilea se prováděly experimenty, které účelově navozovaly takové situace, aby souvislosti příčiny a následku byly dobře stanoveny. Na těchto historických skutečnostech je založena i výuka experimentální fyziky na střední i základní škole a její metodika.

Stahování

Publikováno

2013-10-25

Jak citovat

Volf, I., & Kabrhel, P. (2013). Několik reálných i virtuálních experimentů. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(5), 362–368. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/90

Číslo

Sekce

Fyzika