MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (více o historii časopisu). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Změny ve 28. ročníku

 

Vážení čtenáři,

redakce časopisu Matematika-fyzika-informatika vám přeje úspěšný nový rok 2019. V tomto roce bude vycházet již 28. ročník časopisu, v jehož vydávání dochází k určitým změnám. Časopis se mění na čtvrtletník a jeho první číslo vyjde v únoru 2019. Jsme přesvědčeni, že i po této změně budete nacházet na stránkách časopisu zajímavé příspěvky a podněty pro vlastní učitelskou činnost. Současně budeme rádi, když kvalitu časopisu podpoříte také vlastními poznatky z výzkumné činnosti, z řešení projektů nebo zkušenostmi ze školské praxe.

 
Publikováno: 2018-12-31
 

Nové e-knihy z nakladatelství Prometheus

 
Učebnice matamatiky pro SŠ


Novinkami na E-KNIHÁCH jsou publikace:

 

Více informací na stránkách nakladatelství Prometheus:

 
Publikováno: 2018-11-16
 

Nabídka kalkulátorů Casio pro učitele a studenty

 
Casio
Více informací
 
Publikováno: 2018-11-16
 
Více oznámení...

Vol 27, No 5 (2018)

Jubilejní 60. ročník Fyzikální olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům FO a uveřejňuje zadání úloh I. kola jubilejního 60. ročníku soutěže (školní kolo) kategorií A, B, C, D, E, F a G (Archimédiáda) pro školní rok 2018/2019 jako přílohu 5. čísla 27. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Fyzikální olympiádu na stránkách soutěže fyzikalniolympiada.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Analogie v matematice a jejich didaktické využití PDF
Josef Polák 321–333
České stopy v Matematickém klokanovi PDF
Vladimír Vaněk, Pavel Calábek, David Nocar 334–346
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 347–349

Fyzika

Testování vědeckého myšlení PDF
Eva Hejnová 350–359
Inovativní demonstrace druhého Newtonova zákona PDF
Čeněk Kodejška 359–364
Návrh pracovného listu k apletu na zákony zachovania energie PDF
Zuzana Gibová 365–372

Informatika

Moderní šifry II PDF
Eduard Bartl 373–388

Zprávy a informace

12. středoevropská matematická olympiáda PDF
Pavel Calábek 389–392
Mezinárodní olympiády v informatice v roce 2018 PDF
Pavel Töpfer 392–396
Seminář Matematika a fyzika ve škole PDF
Dag Hrubý 397–398
Proč být učitelem fyziky PDF
Lukáš Richterek 398–400

Příloha

Úlohy domácí části školního kola jubilejního 60. ročníku FO (kategorie A–G) PDF
Editor MFI P1–P27© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko