Elektronické hlasovací zařízení

František Látal, Małgorzata Michejdová

Abstrakt


Článek popisuje využití bezdrátových hlasovacích zařízení ve výuce na základní a střední škole. V článku je popsána práce s hlasovacím zařízením ActivExpression a jsou diskutovány výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno na vzorku 56 žáků.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko