Rezonance v učivu o střídavých proudech

Autoři

  • Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • František Látal Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Rezonance patří k významným poznatkům fyziky a střídavé proudy jsou vhodné pro její výklad. V článku jsou popsány tři způsoby výkladu rezonance v obvodech střídavého proudu. Je to demonstrace s použitím systému Vernier, modelování programem Modellus 4.01 a simulace programem NL5 Circuit Simulator.

Stahování

Publikováno

2014-11-02

Jak citovat

Lepil, O., & Látal, F. (2014). Rezonance v učivu o střídavých proudech. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(5), 356–368. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/165

Číslo

Sekce

Fyzika