Úlohy diskrétní pravděpodobnosti

Jakub Staněk

Abstrakt


Článek se zabývá úlohami z diskrétní pravděpodobnosti pro studenty středních škol. Nejprve v úvodu zmiňuje některé problémy, které mohou studentům komplikovat pochopení probírané látky a učitelům zase její výklad, což vede na obou stranách k nízké oblibě výuky pravděpodobnosti na středních školách. Následující hlavní část proto navrhuje postup, jak těmto problémům čelit. Tento postup je ilustrován na třech konkrétních úlohách, přičemž je uvedeno více způsobů řešení každé konkrétní úlohy, jejich porovnání a zapojení grafického řešení, které často studentům pochopení řešených úloh usnadňuje.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko