VPython/GlowScript Trinket ve výuce fyziky

Jan Válek

Abstrakt


V současné době, se klade velký důraz na vizualizaci všech abstraktních pojmů, jak ve vzdělávání, tak i v běžném životě. Tento fakt je učitelům fyziky dávno znám. Někteří učitelé svým žákům a studentům svoje vlastní vizualizace nabízí/vytváří. Podobnou službu nabízí vizualizační programy od specializovaných vzdělávacích firem. Cílem tohoto příspěvku je představit jedno takové prostředí, ve kterém mohou, jak učitelé, tak i žáci, zdarma a na různých platformách vytvářet fyzikální vizualizace.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko