Elektronické hlasovací zařízení

Autoři

  • František Látal Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Małgorzata Michejdová Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek popisuje využití bezdrátových hlasovacích zařízení ve výuce na základní a střední škole. V článku je popsána práce s hlasovacím zařízením ActivExpression a jsou diskutovány výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno na vzorku 56 žáků.

Stahování

Publikováno

2014-08-26

Jak citovat

Látal, F., & Michejdová, M. (2014). Elektronické hlasovací zařízení. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(4), 313–319. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/157

Číslo

Sekce

Informatika